GMikStudio oferuje nagłośnienie, oświetlenie małych i średnich koncertów.