Wynajęcie sali prób – 25 zł/h na tygodniu, 30 zł/h w weekend.