REGULAMIN SALI PRÓB

 1. Próby zaczynamy i kończymy o umówionej godzinie.
 2. Ewentualne przedłużenie próby należy konsultować z właścicielami.
 3. Próby odwołane od 24 godzin przed wyznaczoną godziną rezerwacji są płatne 50% wartości rezerwowanej próby.
 4. O uszkodzeniu sprzętu należy bezzwłocznie informować właścicieli.
 5. Użytkownicy sali prób zobowiązani są do pokrycia wszelkich strat będących następstwem nieprawidłowego korzystania z sali oraz jej wyposażenia.
 6. W pomieszczeniu przeznaczonym do grania obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palimy na zewnątrz budynku.
 7. Uiszczenie opłaty następuje bezpośrednio po próbie.
 8. Użytkowników sali prób obowiązuje utrzymywanie należytego porządku w pomieszczeniach.
 9. Salę można rezerwować na minimum 1h.
 10. Rezerwacji dokujemy nie później niż na jeden dzień przed planowaną próbą.
 11. Perkusiści zobowiązani są korzystania z własnego zestawu talerzy .