Próbki lektorów nagrane w GMik Studio:

Ania

Krzysiek

Krzysiek ang.